Reference

Realizace cyklostezky ze Šternberka do Hnojic

Popis projektu

  • Kompletní zpevnění povrchu
  • Nový povrch komunikace

Vydali jsme se na cyklistickou cestu z Šternberka do Hnojic, směrem k nové lokalitě s osmnácti rodinnými domy. Naše cesta začala nedaleko Lužic, a právě teď probíhá výstavba posledního úseku, který spojí Lužice se Stádlem. Tato nová lokalita slibuje moderní a pohodlné bydlení, a my jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto rozvoje. Během stavby klade náš tým důraz na kvalitu, aby nová trasa poskytovala ideální a pohodlnou cestu pro budoucí obyvatele.


Fotogalerie

Dalibor Peřina

Ol-in | Stavebniny Šternberk

Sdílej příspěvek

Další reference

S námi budete stát na pevných základech. Kvalitní materiály, prověření dodavatelé, letité zkušenosti a zodpovědný přístup našich profesionálních zaměstnanců.

Realizace chodníků v obci Stavenice

Popis projektu V obci Stavenice proběhla úspěšná realizace nových chodníků vedoucích kolem frekventované komunikace II. třídy. Nově vybudované chodníky představují moderní a bezpečné prostředí pro pěší, přispívají k lepší dostupnosti…

Rekonstrukce v areálu nemocnice Šternberk

Popis projektu Během rekonstrukce objektu jsme se zaměřili na několik klíčových úprav. Prováděli jsme kompletní odkanalizování splaškových a dešťových vod, zahrnující důkladné odstranění existujících kanalizačních systémů. Současně jsme provedli prodloužení…

Přístavba haly Slatinice Mlýn Malitas

Popis projektu Během realizace přístavby haly byla provedena klíčová opatření, mezi něž patřila přeložka dešťové kanalizace pro efektivní odvodnění, založení stavby zajišťující pevný základ, a vytvoření zpevněných ploch pro optimální…