Poptat kontejner

Demolice

Nabízíme komplexní služby v oblasti demolice objektů s podrcením odpadu a jeho zpětným využitím, se zaměřením zejména na menší objekty, jako jsou rodinné domy, přístavby a podobně. Jsme ideální volbou pro projekty, kde velká technika není vhodná. Naše služby jsou navrženy tak, aby efektivně pracovaly v těchto situacích.

Demolice objektů: Profesionálně provedeme demolici objektů s použitím moderních techniky a vybavení. Naši zkušení pracovníci zajistí bezpečné a efektivní odstranění budov, přičemž dbáme na minimalizaci rušení okolí.

Podrcení odpadu: Po demolici pečlivě zpracujeme odpadový materiál pomocí speciálního vybavení na podrcení. Tímto způsobem minimalizujeme objem odpadu a usnadňujeme jeho další zpracování.

Zpětné využití materiálu: Věříme v udržitelnost a ekologický přístup. Proto pečlivě třídíme a zpracováváme demolovaný materiál s cílem maximalizovat jeho zpětné využití. Materiály jako dřevo, kovy, beton apod. jsou připraveny pro další využití či recyklaci. Tento přístup nejen přispívá k udržitelnosti, ale také se výrazně promítá do ekonomiky jednotlivých projektů.

Zákaznický servis: Jsme tu pro naše zákazníky od začátku do konce procesu. Poskytujeme profesionální poradenství, pomáháme s plánováním a koordinací prací a dbáme na to, aby byly vaše potřeby splněny v souladu s vašimi očekáváními.

Zákon o odpadech

Jsme oprávněný subjekt k převzetí odpadu dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb.

Beton

17 01 07

Oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 01 07

Asfaltové směsi (neobsahující dehet)

17 01 07

Zemina a kamení

17 01 07

Směsné stavební a demoliční odpady (neobsahující nebezpečné látky)

17 01 07
 • Odvoz stavební suti

  cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty...

  Kontejnery na stavební odpad přistavujeme ve velikostech 3m3, 5m3 nebo 7m3 v závislosti na jeho množství, objemovou hmotnost a maximální nosnost vozidla 5 tun resp. 9 tun. Stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí: cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty.

  Do stavebních sutí určené k recyklaci nepatří např.: dráty, plasty, dřevo, sklo, papír, sádrokarton, rákos ze stropů, perlinka, PET lahve a jiné odpady. Pokud nelze tyto materiály vytřídit a stavební suť tyto odpady obsahuje, je kvalifikována jako směsná stavební suť kategorie IV. s nerecyklovatelnou příměsí a bude účtována dle skutečné hmotnosti a aktuálního ceníku.

 • odvoz bio odpadu

  tráva, listí, dřevo...

  Přistavujeme kontejnery určené na odvoz odpadu rostlinného původu (tráva, listí, dřevo atd.). Tuto službu poskytujeme nejen firmám a soukromým osobám, ale i obcím, pro které máme individuální výhodný program svozu bio odpadu v návaznosti na novou vyhlášku MŽP. Biologicky rozložitelný odpad se dále zpracovává a kompostuje.

 • odvoz směsného odpadu

  směsný a velkoobjemový odpad z domácností, zahrádek, stavenišť...

  Nabízíme přistavení velkoobjemových kontejnerů (10 m3 až 30 m3) na směsný a velkoobjemový odpad z domácností, zahrádek, stavenišť apod. Jedná se o lehký objemný odpad, např. o rozložený nábytek, koupelnové jádro, sklo, izolační materiály, obaly, spotřebiče apod. Odpad je účtován dle skutečné hmotnosti s připočtením dopravy. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů. Odpady třídíme s ohledem na životní prostředí, finanční náročnost a platnou legislativu. Likvidujeme černé skládky.

Poptat kontejner

Pronájem kontejneru na první 4 dny ZDARMA

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

Nevíte si rady? Volejte dispečink: 583 034 043

583 034 043

Volejte dispečink

Máte nějaký dotaz? Zavolejte nám, rádi Vám vyhovíme.