Poptat kontejner

Likvidace odpadů

Odpady vnímáme nejen jako nevyhnutelnou součást výrobního procesu, ale spíše jako cennou komoditu, která může být prospěšná a užitečná, pokud je správně roztříděna a zpracována. S touto filozofií se nejen staráme o životní prostředí, ale také věříme v to, že odpady mohou být zdrojem udržitelnosti a inovací.

Tím, že odpady pečlivě třídíme a vhodně zpracováváme, nejen minimalizujeme negativní dopad na planetu, ale také vytváříme ekologickou a ekonomickou hodnotu.

Jsme oprávněným subjektem k přejímání odpadů a jejich odbornému zpracování. S naším povolením v oblasti odpadového managementu jsme váš důvěryhodný partner pro efektivní a ekologické řešení stavebních odpadů. Zpracovaný odpad, který vzniká díky našim postupům, není pouze odpadem, ale kvalitním výrobkem. Tento výrobek lze opětovně využít ve stavebnictví za výrazně nižší cenu než při použití tradičních, primárních materiálů, a to s ekvivalentními technologickými vlastnostmi.

Tyto materiály jsou díky naší technologii zpracování k dispozici přímo na vaší stavbě, umožňující okamžité využití, nebo si je mohou zákazníci zakoupit v naší specializované prodejně. Specializujeme se zejména na odpady ze stavebnictví, demoliční odpady a sutě, výkopové zeminy, ale také směsné a velkoobjemové odpady a BIO odpady z obcí, firem i soukromých osob.  

Jsme oprávněným subjektem k přejímání a zpracování odpadů v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Naše společnost drží potřebná povolení a licence, abychom zajišťovali odpovědné a legální nakládání s odpady, a to v souladu s platnou legislativou České republiky.

Zákon o odpadech

Jsme oprávněný subjekt k převzetí odpadu dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb.

Beton

17 01 07

Oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 01 07

Asfaltové směsi (neobsahující dehet)

17 01 07

Zemina a kamení

17 01 07

Směsné stavební a demoliční odpady (neobsahující nebezpečné látky)

17 01 07
 • Odvoz stavební suti

  cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty...

  Kontejnery na stavební odpad přistavujeme ve velikostech 3m3, 5m3 nebo 7m3 v závislosti na jeho množství, objemovou hmotnost a maximální nosnost vozidla 5 tun resp. 9 tun. Stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí: cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty.

  Do stavebních sutí určené k recyklaci nepatří např.: dráty, plasty, dřevo, sklo, papír, sádrokarton, rákos ze stropů, perlinka, PET lahve a jiné odpady. Pokud nelze tyto materiály vytřídit a stavební suť tyto odpady obsahuje, je kvalifikována jako směsná stavební suť kategorie IV. s nerecyklovatelnou příměsí a bude účtována dle skutečné hmotnosti a aktuálního ceníku.

 • odvoz bio odpadu

  tráva, listí, dřevo...

  Přistavujeme kontejnery určené na odvoz odpadu rostlinného původu (tráva, listí, dřevo atd.). Tuto službu poskytujeme nejen firmám a soukromým osobám, ale i obcím, pro které máme individuální výhodný program svozu bio odpadu v návaznosti na novou vyhlášku MŽP. Biologicky rozložitelný odpad se dále zpracovává a kompostuje.

 • odvoz směsného odpadu

  směsný a velkoobjemový odpad z domácností, zahrádek, stavenišť...

  Nabízíme přistavení velkoobjemových kontejnerů (10 m3 až 30 m3) na směsný a velkoobjemový odpad z domácností, zahrádek, stavenišť apod. Jedná se o lehký objemný odpad, např. o rozložený nábytek, koupelnové jádro, sklo, izolační materiály, obaly, spotřebiče apod. Odpad je účtován dle skutečné hmotnosti s připočtením dopravy. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů. Odpady třídíme s ohledem na životní prostředí, finanční náročnost a platnou legislativu. Likvidujeme černé skládky.

Poptat kontejner

Pronájem kontejneru na první 4 dny ZDARMA

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

Nevíte si rady? Volejte dispečink: 583 034 043

583 034 043

Volejte dispečink

Máte nějaký dotaz? Zavolejte nám, rádi Vám vyhovíme.